سامانه نظر سنجی و افکار سنجی

istock-mayedar.ir1_

افکار سنجی:
افکار عمومی برخاسته از ضمیر باطن یک ملت و نوعی واکنش مردم است نسبت به موضوعی که در سرنوشت آنها تاثیر می گذارد.
در حکومت های مردم سالار اطلاع از اینکه مردم به چه فکر می کنند و نظراتشان نسبت به مسائل چگونه است از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که بدین وسیله نهادها، سازمان ها، موسسات، کارخانجات و شخصیت ها به مقبولیت خدمات خود پی می برند و از طریق بازسازی خود یا گاه با نفوذ بر افکار عمومی آن را جلب و یا به سمت منافع خود سوق می دهند. اگر افکار عمومی با سیاست ها و برنامه های کلان مسئولان همنوایی نداشته باشد، بدون تردید امکان توفیق آنان بسیار کم خواهد شد.

نظر سنجی:
نظرسنجی یکی از معمول ترین شیوه های سنجش افکار است. در واقع نیازها و کمبودهای هر جامعه، با تحقیق و نظرسنجی روشن می شود. نظرسنجی سعی دارد افکار عمومی را درباره مسائل مختلف برای مسئولان و نهادهای مربوط نشان دهد و اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری در اختیارشان قرار دهد و ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
از سوی دیگر نتایج نظرسنجی ها زمانی قابل اطمینان و اعتبار است که محدودیتی در مقابل بیان افکار وجود نداشته باشد .
افکار سنجی که با استفاده از نظر سنجی انجام می گیرد نقش تعیین کننده ای در مقبولیت خدمات سازمان ها و ارگان ها خواهد داشت. با استفاده از سیستم هوشمند تحت موبایل و وب شرکت داده کاوان می توان از آن برداشت اطلاعات کرد.