ارزیابی هوشمند فرهنگ HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

ارزیابی فرهنگ HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

شرکت داده کاوان با دارا بودن تجربه موفق در شرگت گاز استان خراسان رضوی در زمینه ارزیابی هوشمند فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیشرو است و در دو سال پیاپی در سال های 1396 و 1397 موفق به اجرای طرح نظرسنجی هوشمند فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست در شرکت گاز استان خراسان رضوی شده است. فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست امروزه به طور جامع به منظور کاهش حوادث، ایجاد محیطی ایمن و افزایش بهره وری کارکنان در محیط های کاری به کار گرفته می شود.

به طور کلی هر نوع حادثه، بیماری های شغلی و آسیب های زیست محیطی خسارات زیاد و غیر قابل جبرانی به سازمان ها وارد می کند، با وجود تلاش های فنی مهندسی و وضع قوانین و مقررات هزینه های حوادث همچنان بر دوش صنایع سنگینی می کند به همین دلیل ارتقاء فرهنگ HSE بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مهمترین اصول توسعه فرهنگی، ارزیابی فرهنگ HSEبه منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان، فرصت ها و تهدیدهای موجود است تا بر اساس آن راهکارهای بهبود فرهنگ HSE شناسایی شده و جهت ارتقاء آن اقدام شود.

یکی از این اقدامات در راستای ارتقاء فرهنگ HSE می تواند ارزیابی این فرهنگ در سازمان ها باشد و شرکت داده کاوان با استفاده از پرسشنامه هایی این فرهنگ را در شرکت گاز استان خراسان رضوی، به صورت هوشمند مورد سنجش قرار داد. ارزیابی فرهنگ HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) که توسط شرکت داده کاوان به صورت هوشمند صورت گرفته است، در درک نگرش کارکنان نسبت به فرهنگ HSE در سازمان کمک شایانی کرده است.

فرهنگ HSE

فرهنگ HSE شامل دانش، ارزش ها، هنجارها، ایده ها و نگرش های مرتبط با HSE است که گروهی از همکاران و رفتار آن ها را تعریف می کند. به عبارت دیگر یک درک مشترک از عملکردهای هوشمندانه، درست یا اشتباه در ارتباط با HSE است.

گروه های کارمندان می توانند روال و ایده هایی از رفتار هوشمندانه شکل دهند که در برخی موارد غیرقانونی، نادرست و احمقانه است.

چگونه ما قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، در رفتار خودمان تأمل نمی کنیم؟ تحقیقات نشان می دهد که رفتار انسان مهمترین عامل حوادث است و حدود 80 تا 90 درصد کل تصادفات را می توان به اشتباهات انسانی نسبت داد.

بر این اساس تمامی افراد جامعه در جهت استقرار، توسعه و بهبود مستمر فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست مسئول خواهند بود.

نردبان فرهنگ HSE

سازمان ها برای دستیابی به عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح جهانی نیازمند ابزاری برای ارزشیابی خود هستند و این امر مستلزم مشارکت همه افراد سازمان، از بالا به پایین در یک فرآیند تغییر است. این فرآیند تغییر توسط 5 مرحله “نردبان فرهنگ HSE" تشریح گردیده است.

شرکت داده کاوان نیز نگرش کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی را بر مبنای نردبان فرهنگ HSE که در پنج مرحله تعریف شده است مورد ارزیابی قرار داده است.
کلیه نتایج ارزیابی فرهنگHSE براساس سطوح نردبانHSE انجام می گیرد و هر مرحله دارای یکسری خصوصیات منحصر به فرد است و در امتداد سطح قبلی خود می باشد.

این نردبان به صورت نقشه راهی است که می گوید سازمان از لحاظ فرهنگHSE در کجا قرار گرفته و مرحله بعدی که به آن جا خواهند رفت چه خواهد بود.
پنج پله نردبان HSE عبارتند از: 1- بیمارگونه 2- واکنشی 3- حسابگر 4- پیشگیرانه 5- خلاقانه

نشانه های استقرار فرهنگ HSE

شرکت داده کاوان  فرهنگ HSE را در شرکت گاز استان خراسان رضوی به وسیله تعدادی نشانه استقرار مورد ارزیابی قرار داده است، این نشانه ها به شرح زیر است:

1)يك فرآيند برنامه ريزي شده كه در آن “پيشگيري از بروز مشكلات و بازنگري فرآيند" لحاظ شده باشد و ميزان تعهد و مراقبت در تك تك كاركنان و مديران بالا مي باشد.

2)مديريت ارشد از جمله كساني است كه بعد از بروز حادثه مستقيماً درگير مي شود. 

3)مديران شرايطي را ايجاد مي نمايند كه كاركنان قادر به حل مشكلاتي كه با آن مواجه هستند، باشند.

4)در مجموع كاغذ بازي اندك و تفكر زياد وجود دارد.

5)موضوع تعيين مقصر ديگر مطرح نيست.

6)يك جريان مشخص و دو طرفه ميان مديران و كاركنان وجود دارد، به طوري كه مديريت مستقيماً از آنچه تدارك ديده شده، اطلاعات كسب مي نمايد.

7)در ميان كاركنان اين اعتماد بوجود آمده كه آنها قادر به تشخيص موقعيت ها و ايجاد تغيير از طريق پيگيري هاي سيتماتيك مي باشند.

8)كاركنان از صحبت راجع به مخاطرات واهمه ندارند.

9)كاركنان براي انجام اغلب برنامه ريزي ها مورد اعتماد مي باشند.

10)كليه سطوح به طور فعال در دسترس مي باشد و اطلاعات حاصل از گزارشات به طور روزمره مورد استفاده قرار مي گيرد.

گالری تصاویر طرح ارزیابی هوشمند فرهنگ HSE