طراحی و پیاده سازی داشبورد مدیریت

داشبورد داده کاوان

در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.
داشبورد معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، نمایش می دهد.داشبورد می تواند برای تمامی بخش های سازمان در نظر گرفته شود، مثل: منابع انسانی، استخدام، فروش، عملیات، امنیت، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره.

مزایای استفاده از داشبورد شامل موارد زیر است:

  • نمایش گرافیکی و بصری شاخص‌های کلیدی عملکرد
  • توانایی شناخت و تصحیح روندهای منفی
  • اندازه‌گیری کارآمدی یا ناکارآمدی
  • توانایی ساخت گزارشات با جزییات زیاد در مورد روندهای جدید
  • توانایی اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه براساس اطلاعات مربوط به هوش تجاری.
  • تطبیق اهداف و استراتژی شرکت با وضعیت جاری
  • صرفه‌ جویی در زمان در مقایسه با بررسی گزارش‌های مجزا
  • دسترسی دائمی به تمام سیستم‌های سازمان
  • شناسایی سریع داده‌های غیر معمول یا داده‌های همبسته.